–  Informaţiile din acest site sunt preluate din anumite surse ( vezi bibliografie );

 –  Site-ul nu se face responsabil de eventualele incidente care pot apărea în urma consumării  necorespunzătoare a ciupercilor;

 –  Recomandăm mare atenţie!!!,  –  chiar şi la achiziţionarea ciupercilor de la vânzătorii ambulanţi!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *